Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethetti mi?

TRT 1’in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’de Selahaddin Eyyubi’nin hayat hikayesi işlenmesi bekleniyor. Uğur Güneş’in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırdığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü sonrasında Selahaddin Eyyubi’ye dair tarihi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethetti mi?

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit’te dünyaya geldi.

Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Kudüs’ü Haçlılardan Hıttin Savaşı’yla 2 Ekim 1187 tarihinde alarak kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri 3. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiştir.

Selahaddin Eyyubi’nin babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde görevliydi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi’nin kız kardeşidir.

Babası Necmeddin Eyyub’unun vali olarak atadığı Baalbek ve Şam’da büyüyen Selahaddin Eyyubi iyi bir din eğitimi aldı. Öklid Geometrisi, Astronomi, Matematik ve Aritmatik konularında ve Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku), tarih öğrendi, Şam’daki Dar’ul-Hadis’den (Hadis Üniversitesi) mezun oldu.

Selâhaddin geniş bir alanı kapsayan bir siyasî birlik kuran büyük bir devlet adamıdır. Bu siyasî birlik Eyyûbîler’in ardından Memlükler’le devam etmiş, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Kahire’yi ele geçirmesiyle son bulmuştur.

Türkler Selâhaddin Eyyubi devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen, Şam gibi yerlere hâkim olmuş, bu hâkimiyet asırlarca devam etmiştir. Selâhaddin Eyyubi kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir devlet teşkilâtı kurmuş, Fatımî hilâfetini yıkarak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son vermiştir. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs’ü ve Haçlılar’ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. Kudüs’ü geri alması İslâm dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağlamıştır.

Tarih boyunca Selahaddin Eyyubi’ye farklı etnik kökenler atfedilmiştir. Genel kanaat Selahaddin Eyyubi’nin Kürt olduğu yönündedir. Ancak Zeki Velidi Togan, Eyyubilerin evvelâ Kürtleşmiş sonra da Türkleşmiş bir Cenubî Arap sülâlesinden olduğunu aktarmıştır. Bunun yanı sıra Türk kökenli olduğu da iddia edilir. Tarihçi İbni Haldun’a göre ise Selahaddin Eyyubi’nin ataları, Yemen’in Himyeri vilayeti eşrafından Hezbâniyye Kürtlerinin Ravvadi aşiretine mensup Araplardandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x